Página de inicio

La nutrició, un acte de consciència

Educació alimentària i gestió emocional.

Quina relació tens amb el menjar?

La nutrición, un acto de consciencia

Educación alimentaria y gestión emocional.

¿Cómo nos relacionamos con la comida?

————————————————–

Què entenem per dieta?

¿Qué entendemos por dieta?

Cuidar-se és vital

La pandèmia ha posat en relleu la importància de tenir una bona salut. Ens trobem davant d’una nova malaltia per la qual no hi ha tractaments 100% eficaços. La nostra condició física, mental i emocional són la nostra protecció, ja que d’aquestes depèn el nostre Sistema Immunitari.

L’experiència clínica en pacients amb Covid-19, ja ens diu que l’obesitat és un dels factors que juguen clarament en contra.

És molt important incorporar hàbits saludables.

Cuidarse es vital

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de tener una buena salud. Nos encontramos ante una nueva enfermedad para la que no hay tratamientos 100% eficaces. Nuestra condición física, mental y emocional son nuestra protección, ya que de estas depende nuestro sistema inmunitario.

La experiencia clínica en pacientes con Covid-19, ya nos dice que la obesidad es uno de los factores que juegan claramente en contra.

Es muy importante incorporar hábitos saludables.

Què farem a la consulta

Qué haremos en la consultaPartim dels teus hàbits,
respectant els que siguin beneficiosos, treballant els que no ho són tant i oferint alternatives.

Partimos de tus hábitos, respetando los que sean beneficiosos y trabajando los que no lo son tanto, para así ofrecerte alternativas.

En les primeres visites realitzo una extensa entrevista per conèixer la persona.

En las primeras visitas realizo una extensa entrevista para conocer a la persona.

En les següents visites comencem l’educació alimentària, el seguiment i la valoració de l’evolució.

En las siguientes visitas comienza la educación alimentaria, el seguimiento y la valoración de la evolución de la persona.

Últimes entrades del blog


  • Antioxidants
    Entenem per aliments antioxidants aquells que eviten l’oxidació del nostre organisme. Els antioxidants són substàncies naturals (que trobem als aliments) o sintetitzades (en un laboratori), que poden prevenir o retardar el dany cel·lular, produït per radicals lliures que ens portenContinua llegint “Antioxidants”
  • Microbiota
    Què és la microbiota? Són microorganismes (bacteris, llevats i fongs), que viuen a la nostra pell i mucoses (vagina, boca, nas, pulmons i intestí). La vida sense ells seria impossible i la d’ells sense nosaltres (relació simbiòtica). Sempre que esContinua llegint “Microbiota”
  • Autofàgia
    Literalment l’autofàgia significa menjar-se a un mateix. En 2016, el científic japonès Yoshinori Ohsumi va guanyar el premi Nobel de Medicina, pels seus treballs sobre l’autofàgia. L’autofàgia és un procés natural de regeneració que passa en l’organisme en l’àmbit cel·lular,Continua llegint “Autofàgia”

Create your website with WordPress.com
Per començar